Inštalácia čerpadla „ na sucho“

V tomto článku sa zameriame na jazierkové čerpadlá a akváriové čerpadlá. Nebudeme sa venovať rôznym záhradným čerpadlám, alebo čerpadlám určeným do studní, nádrží a pod. Jazierkové čerpadlá určené na filtráciu, napájanie potoka, vodopádu a pod. sa štandardne inštalujú priamo do jazierka / nádrže a sú

Nová (ne)funkčná UVC žiarivka

Kúpili ste si novú UVC žiarivku do Vašej UVC lampy alebo filtra pre záhradné jazierko či akvárium a po nasadení do objímky lampy ste zistili, že UVC žiarivka nesvieti?Pravidelne sa nám stáva, že nám volajú ľudia, často aj rozhorčení, s tým, že

Voda zo studne pre záhradné jazierka

V praxi sa pomerne často stretávame s otázkou, ako sa zbaviť vláknitých rias v jazierku. Pri zisťovaní príčin tvorby vláknitých rias, dostávame v mnohých prípadoch informáciu, že zdrojom na dopúšťanie záhradného jazierka je voda zo studne. Napustiť záhradné jazierko vodou zo studne je bez

Postrek proti burine v trávniku – Nie je herbicíd ako herbicíd

“Postriekal som trávnik proti burine a on je celý žltý”, takto sa nám posťažoval jeden náš priateľ. Čo sa stalo? Použil nesprávny postrek proti burine (nesprávny herbicíd). Použil totálny herbicíd, ktorý likviduje nie len dvojklíčnolistové rastliny (so širokými listami, so

Plán starostlivosti o jazierko

Oase AquaActiv – trvalo priezračná čistá voda plná života Program Oase AquaActiv predstavuje rad produktov pre komplexnú starostlivosť o jazierko. Citlivá biológia jazierka je často zaťažovaná vysokým zarybnením, dažďovými zrážkami, nadmerným slnečným žiarením, lístím, prašnosťou, peľom vo vzduchu a pod. Následkom

Plastové zatrávňovače

Plastové zatrávňovače sa používajú na spevnenie a ochranu trávnatých plôch zaťažovaných chôdzou, ľahšími dopravnými prostriedkami (bicyklami) alebo motorovými dopravnými prostriedkami. Najčastejšie sa jedná o parkoviská pre autá, príjazdové cesty k budovám, cyklochodníky, chodníky v parkoch, výbehy pre zvieratá, športové areály,

IceFree 4 Season

Zariadenie pre udržanie otvoru v ľade v záhradnom jazierku počas zimy.Umožňuje bezpečné prezimovanie rybiek a iných živočíchov v záhradnom jazierku.Atraktívna fontánová dekorácia počas letnej sezóny.Obohacuje vodu o kyslík, ktorý je zvlášť potrebný počas teplých letných mesiacov.Zariadenie IceFree 4 Season je

Trávnik v zatrávňovacich doskách

Zatrávňovacie dosky sú výbornou alternatívou zatrávnenia parkovacích, príjazdových a iných plôch, kde je obyčajné založenie trávnika neefektívne. Čo do nosnosti, majú porovnateľné parametre ako betónová dlažba (závisí na type zatrávňovacích dosiek). Oproti takzvanej betónovej Eko dlažbe majú však viacero predností:

UVC žiarivka v službách záhradného jazierka

UV – ultrafialové žiarenie je časť spektra slnečného žiarenia o vlnovej dĺžke 100 až 400 nm a predstavuje 5% z celého objemu elektromagnetického žiarenia slnka. UV žiarenie rozdeľujeme do troch skupín UVA žiarenie – dlhovlnné žiarenie s vlnovou dĺžkou 315

Kompostér – ekologický odpadkový kôš

Počas celej sezóny naša záhrada i kuchyňa produkuje biologicky odpad. Prečo by sme ho mali odvážať niekde na skládku. Veď vyzretý kompost je zdrojom humusu a mikroorganizmov. Miesto pre kompostér Kompostér umiestnime najčastejšie v odľahlom kúte záhrady, pod stromami, za