O nás

Vznik a história

Spoločnosť RW ORAVA vznikla postupnou transformáciou podnikateľov – fyzických osôb cez družstvo rodinného typu až po súčasnú formu – spoločnosť s ručením obmedzeným.

V obore podnikáme od roku 1990 s využitím bohatých skúseností zakladajúcich členov z okrasného záhradníctva, krajinárstva, vodohospodárstva a stavebníctva , ktoré sú základom profesionality a kvalitných služieb vedúcich ku konečnej spokojnosti našich klientov.

 

Zameranie spoločnosti

Naša spoločnosť je zameraná na realizáciu okrasných záhrad a parkov vrátane vodných prvkov vo všetkých podobách (okrasné a kúpacie jazierka, potoky, vodopády, kaskády, fontány, vodné steny, vodné dekorácie, bazény) s pôsobnosťou v rámci celej SR a blízkom zahraničí.

 

Realizácie záhrad a parkov vykonávame formou “na kľúč”, alebo parciálne podľa požiadaviek zákazníka.

 

V rámci realizácií záhrad vykonávame:

  • projektovú činnosť, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku
  • terénne úpravy, dodanie kvalitnej zeminy
  • sadovnícke úpravy, výsadba okrasnej zelene, zakladanie trávnikov
  • závlahy, odvodnenie
  • záhradné stavby, oplotenie, záhradné domčeky, prístrešky pre autá
  • vodné stavby, záhradné jazierka, kúpacie jazerá, bazény, fontány
  • spevnené plochy, chodníky, zo zámkovej dlažby, z prírodného kameňa
  • osvetlenie záhrad, rôzne doplnky a dekorácie pre záhradu

 

Pri realizácii vodných prvkov v záhrade, ako sú jazerá, potoky, vodopády, vodné kaskády a pod., kladieme maximálny dôraz na zachovanie ich prírodného charakteru, aby nepôsobili v záhrade umelo a neprirodzene. Aj to najmenšie záhradné jazierko je v našich realizáciách citlivo zakomponované do prostredia záhrady. Technologické zariadenia pre naše realizácie (čerpadlá, fontány, fólie, osvetlenie) používame výlučne od renomovaných firiem, čím je zabezpečená prvotriedna kvalita našich realizácií.

 

Obchod: veľkoobchod, maloobchod, e-obchod

Okrem realizácií sa naša spoločnosť venuje tiež veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti, v rámci ktorej sa nám podarilo vybudovať množstvo pozitívnych obchodných vzťahov a získať množstvo spokojných zákazníkov, ktorí sa na nás pravidelne obracajú nie len s požiadavkami na tovar, ale často s prosbou o odbornú radu.

 

oase-authorisedSme zmluvným partnerom renomovanej nemeckej značky Oase.