Štartovacie baktérie chránia a čistia

Štartovacie jazierkové baktérieUmelo vytvorené jazierko je spravidla sterilné, keďže chýbajú v ňom životne dôležité mikroorganizmy. Na výstavbu jazierka sa používajú fólie alebo hotové PVC nádrže, kde nedochádza ku kontaktu vody s pôdou, preto takto vytvorené vodné plochy nie sú osídlené mikroorganizmami.

Pomocou prostriedku Štartovacie baktérie možno v jazierku spustiť biologické procesy. V jazierku sa rozkladajú odumreté časti vodných rastlín, nespotrebované krmivo pre ryby, rybie výkaly a iné organické zvyšky, pričom sa z nich uvoľňuje amoniak. Nitrifikačné baktérie obsiahnuté v tomto prostriedku premieňajú amoniak na dusitany (nitrity) a tie sú ďalej oxidované na dusičnany (nitráty). Časť nitrátov sú schopné využívať pre stavbu svojho tela vodné rastliny. Nespotrebované nitráty sa ďalej za pomoci denitrifikačných baktérií menia na dusík, ktorý sa uvoľní do vzduchu.

Krátko po aplikácii Štartovacích baktérií do filtra, tieto obsadia filtračné zariadenie i celé jazierko. Predpokladom pre dostatočnú aktivitu štartovacích baktérií je neustály prísun kyslíka do vody, ktorý zabezpečíme jednak čerpadlom, ktoré dopravuje vodu do filtra, ale hlavne okysličovačom, čo je vlastne vzduchový kompresor. Štartovacie baktérie teda prirodzeným spôsobom čistia vodu v umelo vytvorenom jazierku. Pridanie štartovacích baktérií sa odporúča:

  • Po naplnení nového jazierka, avšak najskôr po 48 hodinách, ak sa napúšťa jazierko z verejného vodovodu, kde je voda chlórovaná.
  • Pri čiastočnej výmene vody, a to v množstve, ktoré zodpovedá pridanému objemu novej vody.
  • Po vypratí filtračných špongií. Filtračné špongie a iné filtračné médiá sa „zaočkujú“ štartovacími baktériami a následne sa aktivizujú. Dobré je tiež použiť denitrifikanty obsiahnuté v prostriedku Biokick.
  • Po každom použití liečiv pre ryby (MediFin, ParazitStop), ako aj po použití prípravkov na ničenie rias (AlgoDirect, AlgoRem).

Ak má byť jazierko osadené aj okrasnými rybami, je zvlášť dôležité sledovať obsah nitritov, pretože sú pre ryby nebezpečné. Obsah nitritov v jazernej vode sa zisťuje pomocou testu NO2.

Ísť do obchodu

Uverejnené v Nezaradené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*