Realizácie záhrad

Realizácia záhradySadovnícke úpravy realizujeme podľa vopred vypracovaného a odkonzultovaného projektu záhrady. Po dlhoročných skúsenostiach neodporúčame ani svojpomocnú výsadbu záhrady realizovať bez projektu. Vložená investícia do projektu záhrady sa mnohonásobne vráti práve pri svojpomocnej výsadbe, ktorú si zákazníci spravidla rozložia na viac rokov, ale už od začiatku postupujú podľa ucelenej koncepcie.

Tak, ako stavba domu začína od základov a končí strechou, tak aj realizácia záhrady má svoju postupnosť krokov, ktoré treba dodržiavať. Ak sú na pozemku urobené hrubé terénne úpravy, vykopaná / vyvŕtaná studňa (ak sa s ňou uvažuje), na zamokrených pozemkoch urobené odvodnenie a pozemok je oplotený, ďalšie práce možno rozvrhnúť na etapy:

Zemné práce

Zemné práce

  • výkopy základov pre záhradné stavby
  • výkop pre jazierko, bazén
  • spevnenie svahov opornými múrikmi
  • a pod.

Výstavba pergoly

Záhradné stavby

  • stavba záhradného domčeka, altánku, pergoly
  • stavba detského ihriska, bazéna, jazierka
  • vybudovanie chodníkov a iných spevnených plôch

Pri budovaní chodníkov a spevnených plôch treba myslieť na prechodky pre rozvody elektriny a vody pre závlahový systém, pokiaľ sa s ním pri realizácii, alebo do budúcna uvažuje.

Rozvody zavlažovacieho systému

Závlaha a osvetlenie

  • rozvody pre automatizovaný závlahový systém
  • rozvody elektrických sietí pre záhradné osvetlenie

Pokládka trávového koberca

Výsadba zelene a založenie trávnika

Založenie trávnika, či už výsevom alebo položením trávového koberca, je činnosť, ktorú by sme mali vykonávať ako poslednú v rámci realizácie záhrady.

Cena realizácie záhrady

Aká je cena realizácie záhrady?

Odpovedať na otázku, aká je cena realizácie záhrady, resp. koľko stojí zrealizovanie záhrady, je bez vypracovaného rozpočtu prakticky nemožné. Myslime na to, že každá záhrada je unikátom a na svete neexistujú dve "navlas" rovnaké záhrady.

Vypracovaniu podrobného rozpočtu predchádza návrh, resp. projekt záhrady, ktorý sa tvorí v spolupráci so samotným investorom. Viac sa o projektoch záhrad dočítate v časti Návrhy a projekty záhrad.