Spevnené plochy

Chodníky a spevnené plochy zabezpečujú jednak spojenie domu so záhradou a zároveň prepojenie jednotlivých častí záhrady navzájom. Trasy chodníkov a tvary spevnených plôch vychádzajú z celkového kompozičného riešenia záhrady a dotvárajú jej dizajn. Chodníky majú spájať najdôležitejšie miesta záhrady. Napriek tomu, že trasy chodníkov by mali byť čo najkratšie, kompozičné riešenie záhrady si niekedy vyžiada aj zaujímavejšie a dlhšie trasy.
Výberom povrchov štylizujeme záhradu tak, aby ladila s domom a pri vidieckych záhradách tiež s okolitou krajinou.


Typy povrchov spevnených plôch

Betónová dlažbaBetónová dlažbaBetónová dlažbaKlinkierová tehlaAnglická dlažba (prírodný kameň)Šľapáky z prírodného kameňa (pieskovec)Plastové zatrávňovačky


Ukážky postupu prác. Spevnené plochy zo zámkovej dlažby

Žiar nad Hronom

Považská Bystrica

Dolný Kubín
Tvrdošín
Bratislava
Liptovský Mikuláš