Okrasné záhrady

Návrhy a projekty záhrad

Návrhy a projekty záhrad

Chcete mať záhradu, v ktorej bude všetko čo ste si vysnívali a kde sa budete cítiť príjemne?
Na úvod skúste odpovedať na otázku: Stavali ste svoj rodinný dom bez projektu?

Ak sa chcete vyvarovať omylom, nepríjemným prekvapeniam, zbytočným a nákladným opravám, tak ani záhradu by ste nemali zakladať bez dobre premysleného plánu a kvalitne vypracovaného projektu.

Realizácie záhrad

Realizácie záhrad

Sadovnícke úpravy realizujeme podľa vopred vypracovaného a odkonzultovaného projektu záhrady. Po dlhoročných skúsenostiach neodporúčame ani svojpomocnú výsadbu záhrady realizovať bez projektu. Vložená investícia do projektu záhrady sa mnohonásobne vráti práve pri svojpomocnej výsadbe, ktorú si zákazníci spravidla rozložia na viac rokov, ale už od začiatku postupujú podľa ucelenej koncepcie.

Údržba záhrad

Údržby záhrad

Snom mnohých ľudí je mať krásnu, funkčnú a bezúdržbovú záhradu. Bezúdržbová záhrada však neexistuje. Každá záhrada vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Novozaložená záhrada potrebuje spravidla menej pozornosti. Čím je záhrada staršia, zeleň v nej väčšia, tým je v nej viac práce. Avšak dobre navrhnutá a dobre zrealizovaná záhrada môže údržbu počas roka výrazne zredukovať.

Výsadba hrobov

Výsadba hrobov a starostlivosť o hrobové miesta

Vzhľad hrobového miesta je vizitkou pozostalých.

Hroby na našich cintorínoch okolo Sviatku všetkých svätých a dušičiek sú zaplavené kvetmi či už živými alebo umelými, akoby pozostalí chceli takto nahradiť absenciu starostlivosti o hrob počas zvyšku roka. Hrob však  môže pôsobiť vkusne a upravene počas celého roka. Na trhu je veľa materiálov, ktoré možno kombinovať s nenáročnou vegetáciou. Pri úprave hrobu (hrobového miesta) treba brať do úvahy lokalitu a klimatické pomery.