Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetový obchod spoločnosti RW ORAVA

Komu je odstúpenie od zmluvy adresované:
RW ORAVA, s.r.o.
Sedliacka Dubová 181
027 55 Sedliacka Dubová

IČO: 36368547
DIČ: 2020130475
IČ DPH: SK2020130475

Telefón: 0908 937 662
E-mail: odstupenie@aquagarden.sk


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar.

    Dbajte na správne vyplnenie údajov!


    alebo


    Týmto oznamujem, že odstupujem od časti zmluvy na tovar s položkami špecifikovanými nižšie.

      Dbajte na správne vyplnenie údajov!