Cena zavlažovacieho systému

Cena zavlažovacieho systémuMnohým z nás vo chvíli, keď sa rozhodneme zadovážiť si niečo nové či už v domácnosti alebo v záhrade (ale nie len tam) napadne otázka, koľko nás to bude stáť? A je takou nejakou ľudskou prirodzenosťou, že táto otázka vystáva ako prvá smerom k financiám, aj keď nie vždy je to pravidlom. Až neskôr sa riešia otázky, koľko nás to bude stáť času, či úsilia.

Je to celkom pochopiteľné, nakoľko sa každý snaží vynaložiť svoje finančné prostriedky efektívne, hlavne ak sa jedná o nemalé sumy. Z tohto dôvodu sme počas celého roka, ale hlavne v priebehu sezóny "zasypaný" dopytmi ohľadom ceny na automatický zavlažovací systém, záhradu, jazierko či iné nami poskytované služby alebo tovar.

Zatiaľ čo odpoveď na otázku ohľadom ceny konkrétneho tovaru, či konkrétnej služby je väčšinou jednoznačná, odpovedať na otázku: "Koľko ma bude stáť zavlažovací systém na záhradu s rozlohou 1000 m2?" je pomerne zložité.

Samozrejme vieme určiť orientačnú cenu zavlažovacieho systému pre rôzne veľkosti pozemkov na základe už zrealizovaných závlah alebo vypracovaných projektov, avšak nie je nič nezvyčajné, že skutočná cena pre daný prípad sa od orientačnej ceny odlišuje niekedy viac a niekedy menej.

Na samotnú cenu zavlažovacieho systému vo veľkej miere vyplýva:

 • zdroj vody
 • členitosť pozemku

Ďalej majú na cenu tiež vplyv:

 • použité materiály
 • svahovitosť pozemku
 • skladba pôdy

Z vyššie uvedeného vyplýva, že presnejšiu a relevantnú cenu závlahy je možné stanoviť na základe projektu, v ktorom sa zohľadnia všetky spomenuté vplyvy. Z projektu potom vyvstane podrobná cenová ponuka.

V prípade záujmu o orientačnú cenovú ponuku, alebo vypracovanie projektu závlahy vrátane cenovej ponuky vyplňte jeden z nasledovných formulárov.

Orientačná cenová ponuka na zavlažovací systém

Bezplatná informácia o orientačnej cene zavlažovacieho systému na základe rozlohy pozemku. resp. zavlažovanej plochy. Tento typ cenovej ponuky je vhodný pre tých, ktorý uvažujú nad zavlažovacím systémom a nemajú žiadnu predstavu o cene.

  * povinné polia

  Projekt / návrh zavlažovacieho systému + položková cenová ponuka

  Platená služba, vrámci ktorej Vám vypracujeme návrh zavlažovacieho systému vrátane podrobnej položkovej cenovej ponuky. Po odoslaní formuláru s požiadavkou Vás budeme kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe.


   * povinné polia


   Konkrétne varianty zavlažovacích systémov

   Zavlažovací systém pre záhradu 160 m2 - pravidelná

   Zdrojom vody pre zavlažovací systém je vŕtaná studňa s ponorným čerpadlom situovaná v trávniku na pravej strane. 

   Komponenty zavlažovacieho systému sú značky Hunter pričom celá závlaha je rozdelená do 5 sekcií. 3 sekcie zavlažujú trávnaté plochy a 2 sekcie okrasnú výsadbu.

   Závlaha záhrady 160 m2

   Rozloha trávnatej plochy: 160 m2

   Členitosť: nízka

   Prevýšenie na pozemku: 0 m

   Zdroj vody: vŕtaná studňa, priemer 160 mm


   Materiál zavlažovacieho systému: 1300 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: 480 € s DPH

   Zemné práce: 400 € s DPH

   Čerpacia zostava: -


   Zavlažovací systém pre záhradu 240 m2 - pravidelná

   Zdrojom vody pre zavlažovací systém je vŕtaná studňa situovaná v úžitkovej záhrade. V studni je spustené ponorné čerpadlo napájajúce závlahu. Ovládanie čerpadla a iné súčasti čerpacej zostavy sú umiestnené v technologickej šachte nad vrtom.

   O riadenie celej závlahy sa stará riadiaca jednotka značky Hunter nainštalovaná na stene domu, prístupná z terasy. Logom tohto výrobcu sú tiež označené postrekovače, elektromagnetické ventily a iné komponenty zavlažovacieho systému.

   Na tomto rovinatom pozemku je riešená iba závlaha trávnika. Zavlažovanie okrajovej výsadby alebo úžitkovej záhradky nebolo požiadavkou.

   Závlaha záhrady 240 m2

   Veľkosť zavlažovanej plochy: 240 m2

   Členitosť: bez členitosti

   Prevýšenie na pozemku: do 1 m

   Zdroj vody: vŕtaná studňa, priemer 160 mm

   Hĺbka studne: 18 m

   Vodný stĺpec: 11 m


   Materiál zavlažovacieho systému: 420 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: -

   Čerpacia zostava: 429 s DPH


   Zavlažovací systém pre záhradu 240 m2

   Zdrojom vody pre zavlažovací systém je kopaná studňa situovaná v pravej časti záhrady. Voda je čerpaná pomocou automatického ponorného čerpadla. Zavlažovací systém značky Hunter je rozdelený na 2 sekcie. Jena sekcia zavlažuje trávnik a druhá sekcia okrasnú výsadbu.

   Zavlažovací systém 240 m2

   Rozloha zavlažovaného trávnika: 240 m2

   Členitosť: nízka

   Prevýšenie na pozemku: 0 m

   Zdroj vody: kopaná studňa, priemer 1 m

   Hĺbka studne: 5 m

   Vodný stĺpec: 2 m


   Materiál zavlažovacieho systému: 520 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: -

   Zemné práce: -

   Čerpacia zostava: 435 s DPH


   Zavlažovací systém pre záhradu 260 m2 - členitá

   Zavlažovací systém značky Hunter zavlažuje trávnik okolo domu s rozlohou 260 m2 a tiež okrajovú výsadbu a iné časti okrasnej výsadby v rámci celej záhrady. Zdrojom vody pre závlahu je vŕtaná studňa nad ktorou je umiestnená technologická šachta pre uloženie súčastí čerpacej stanice.

   Závlaha záhrady 260 m2

   Veľkosť zavlažovanej plochy: 260 m2

   Členitosť: nízka

   Prevýšenie na pozemku: do 1 m

   Zdroj vody: vŕtaná studňa, priemer 200 mm

   Hĺbka studne: 11,5 m

   Vodný stĺpec: 8,5 m


   Materiál zavlažovacieho systému:
   Trávnik: 1040 € s DPH
   Výsadba: 140 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: 310 € s DPH

   Zemné práce: 250 € s DPH

   Čerpacia zostava: 710 s DPH


   Zavlažovací systém pre záhradu 295 m2 - členitá

   O závlahu trávnika v záhrade sa stará zavlažovací systém značky RainBird. Celá závlaha je rozdelená do piatich sekcií, pričom všetky zabezpečujú prísun vlahy pre trávnaté plochy.

   Závlaha záhrady 295 m2

   Veľkosť zavlažovanej plochy: 295 m2

   Členitosť: stredná

   Prevýšenie na pozemku: do 2 m

   Zdroj vody: vodovod

   Hĺbka studne: -

   Vodný stĺpec: -


   Materiál zavlažovacieho systému: 1360 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: 300 € s DPH

   Zemné práce: 470 € s DPH

   Čerpacia zostava: -


   Zavlažovací systém pre záhradu 370 m2

   Zavlažovací systém značky Hunter zavlažuje trávnaté plochy s rozlohou 370 m2. Zdrojom vody je kopaná studňa s priemerom 1 m, hĺbkou 8 m a vodným stĺpcom 6 m. Zavlažovací systém je rozdelený do 6 sekcií. 4 sekcie zavlažujú trávnik a 1 sekcia zavlažuje okrasné výsadby a 1 sekcia zavlažuje úžitkovú výsadbu vo vyvýšených záhonoch.

   Zavlažovací systém 370 m2

   Rozloha zavlažovanej trávnatej plochy: 370 m2

   Členitosť: nízka

   Prevýšenie na pozemku: do 1 m

   Zdroj vody: kopaná studňa, priemer 1 m

   Hĺbka studne: 8 m

   Vodný stĺpec: 6 m


   Materiál zavlažovacieho systému: 1200 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: 400 € s DPH

   Zemné práce: 220 € s DPH (bez výkopov)

   Čerpacia zostava: 570 € s DPH


   Zavlažovací systém pre záhradu 430 m2

   V tejto krásnej, ale vysokočlenitej záhrade s prevýšením 6 m zavlažuje zavlažovací systém Hunter trávnaté plochy s celkovou rozlohou 430 m2 a úžitkovú výsadbu vo vyvýšených záhonoch. Zdroj vody je verejný vodovod posilnený stanicou na zvýšenie tlaku. Závlaha je rozdelená do 14 sekcií. 11 sekcií zavlažuje trávniky a 3 sekcie zeleninu a ostatnú úžitkovú výsadbu.

   Zavlažovací systém 430 m2

   Rozloha zavlažovanej trávnatej plochy: 430 m2

   Členitosť: vysoká

   Prevýšenie na pozemku: 6 m

   Zdroj vody: verejný vodovod

   Hĺbka studne: -

   Vodný stĺpec: -


   Materiál zavlažovacieho systému: 2300 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: 680 € s DPH

   Zemné práce: 1300 € s DPH

   Čerpacia zostava: -


   Zavlažovací systém pre záhradu 650 m2

   Zavlažovací systém značky Hunter zavlažuje trávnaté plochy s rozlohou 650 m2. Zdrojom vody je kopaná studňa s priemerom 1 m a hĺbkou 4 m so stabilnou hladinou 1,5 m od povrchu. Zavlažovací systém je rozdelený do 6 sekcií, pričom všetky sekcie zavlažujú trávnik.

   Zavlažovací systém 650 m2

   Rozloha zavlažovanej trávnatej plochy: 650 m2

   Členitosť: stredná

   Prevýšenie na pozemku: 0 m

   Zdroj vody: kopaná studňa, priemer 1 m

   Hĺbka studne: 4 m

   Vodný stĺpec: 2,5 m


   Materiál zavlažovacieho systému: 1350 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: 460 € s DPH

   Zemné práce: 500 € s DPH

   Čerpacia zostava: -


   Zavlažovací systém pre záhradu 680 m2

   Zavlažovací systém značky Hunter zavlažuje trávnaté plochy s rozlohou 680 m2. Zdrojom vody je podzemná nádrž s objemom 5 m3. Zavlažovací systém je rozdelený do 4 sekcií, z ktorých 3 sekcie zavlažujú trávnik a 1 sekcia zavlažuje okrasné výsadby okolo domu, jazera a okrajové výsadby okolo oplotenia.

   Zavlažovací systém 680 m2

   Rozloha zavlažovanej trávnatej plochy: 680 m2

   Členitosť: stredná

   Prevýšenie na pozemku: 2 m

   Zdroj vody: podzemná nádrž, objem 5 m3


   Materiál zavlažovacieho systému: 1600 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: -

   Zemné práce: -

   Čerpacia zostava: 1260 € s DPH


   Zavlažovací systém pre záhradu 700 m2 - členitá

   Výmena zavlažovacieho systému značky Gardena za zavlažovací systém značky Hunter vrátane inštalácie nových rozvodov.

   Zavlažovací systém 700 m2

   Veľkosť zavlažovanej plochy: 700 m2

   Členitosť: stredná

   Prevýšenie na pozemku: do 0 m

   Počet sekcií: 12

   Zdroj vody: vŕtaná studňa

   Hĺbka studne: -

   Vodný stĺpec: -


   Materiál zavlažovacieho systému: 1860 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: 490 € s DPH

   Zemné práce: 1300 € s DPH

   Čerpacia zostava: -


   Zavlažovací systém pre záhradu 1380 m2 - pravidelná

   Zavlažovací systém Hunter zavlažuje jednotlivé plochy záhrady s celkovou rozlohou 1380 m2. Na menšie plochy je voda distribuovaná rotačnými tryskami Hunter MP Rotator a veľkú štvorcovú plochu obsluhujú rotačné postrekovače Hunter PGP.

   Zavlažovací systém 1380 m2

   Veľkosť zavlažovanej plochy: 1380 m2

   Členitosť: nízka

   Prevýšenie na pozemku: 0 m

   Počet sekcií: 7

   Zdroj vody: kopaná studňa

   Hĺbka studne: 7 m

   Vodný stĺpec: 4,7 m


   Materiál zavlažovacieho systému: 1620 € s DPH

   Montáž zavlažovacieho systému: -

   Čerpacia zostava: 910 € s DPH