Záhradné stavby

Úžitkové záhradné stavby

Koterec pre psa v záhrade pri rodinnom dome

Do tejto kategórie patrí napríklad:

  • záhradný domček na náradie, bicykel, či hračky
  • koterec pre psa
  • garáž
  • garážový prístrešok
  • skleník

Napriek ich funkcii, ktorá je hlavne úžitková, nesmú postrádať estetiku. Aby nepôsobili v záhrade rušivo, musia byť do nej včlenené citlivo, s prihliadnutím na použité materiály a ak sú postavené blízko domu, mali by spolu harmonizovať, alebo sa vzájomne dopĺňať.

Okrasné záhradné stavby

V tejto kategórii môžeme nájsť:

  • altánky
  • pergoly
  • treláže
  • oblúky

Slúžia v záhrade na dotvorenie dizajnu, alebo oddelenie jednotlivých častí záhrady. Aj o týchto stavbách platí, že by mali ladiť s domom.

Pergoly

Pergola v záhrade pri jazierku

Pergoly, pokiaľ sú navrhované nad terasou pri rodinnom dome, mali by s domom ladiť jednak farebne a jednak s materiálmi, ktoré sú na dome použité.
Ak je pergola postavená v odľahlejšom kúte záhrady, nemusí až tak záležať na zosúladení so štýlom domu. V takom prípade je možné využiť viac vlastnej fantázie a voľnosti pri výbere materiálu.

Pergola sa môže nechať obrásť popínavými rastlinami, ktoré zatienia plochu pod pergolou.

Altány

Drevený altánok v záhrade pri rodinnom dome

Altánky, na rozdiel od vzdušnej pergoly poskytujú viac ochrany pred dažďom i vetrom a umožňujú posedenie v záhrade aj za menej priaznivého počasia. Ide o záhradnú stavbu najčastejšie z dreva, muriva, kameňa, alebo kombinácie týchto materiálov. Plocha altánu je prekrytá pevnou strechou. Súčasťou altánu býva stolovanie pozostávajúce z väčšieho stola a drevených lavíc alebo stoličiek. Niektoré altány sú budované s ohniskom v strede a sedením po obvode.

Altánky sú na trhu v rôznych prevedeniach a nespočetných tvaroch. Navyše sa tiež dajú stavať v rôznych atypických tvaroch, ktoré zapadnú aj k štýlovému domu.

Prečítajte si tiež:
» Realizácia záhrady - Zemné práce a záhradné stavby
» Okrasné stavby z dreva

Oporné múriky

Oporný múr z prírodného kameňa

Terén na svahovitých pozemkoch sa často upravuje za pomoci oporných múrikov vyšších aj ako 80 cm. Ich stavbu netreba v žiadnom prípade podceňovať a je dobré poradiť sa s odborníkom. Tlak zeminy, ktorý musia zadržať je príliš veľký na to, aby sa ich stavba brala na ľahkú váhu. Pri stavbe oporných múrikov je dôležité myslieť aj na ich odvodnenie! Už pri základe múrika je potrebné uložiť drenážne potrubie a obsypať drenážnym kamenivom, aby sa časom neupchalo zeminou. Premočená zem za oporným múrom môže zapríčiniť jeho zrútenie aj pri malých prevýšeniach.

Materiály použité na výstavbu oporných múrikov by mali vzájomne ladiť, pričom najviac používaný je prírodný kameň alebo betónové prefabrikáty. Drevo, ako prírodný materiál je síce efektný, treba však brať do úvahy jeho nižšiu životnosť.

V každom prípade oporné múriky, ich výška, tvar a použitý materiál, tak ako aj iné záhradné stavby vychádzajú z celkového kompozičného riešenia záhrady a dotvárajú jej dizajn.