Realizácie záhrad

Sadovnícke úpravy realizujeme podľa predom vypracovaného a odkonzultovaného projektu záhrady. Po dlhoročných skúsenostiach neodporúčame ani svojpomocnú výsadbu záhrady realizovať bez projektu. Vložená investícia do projektu záhrady sa mnohonásobne vráti práve pri svojpomocnej výsadbe, ktorú si zákazníci spravidla rozložia na viac rokov, ale už od začiatku postupujú podľa ucelenej koncepcie.

Od projektu k hotovej záhrade

Súkromná chata L. Mikuláš

Pred úpravou

Záhrada pred realizáciou

Realizácia

Realizácia záhrady

Po úprave

Hotová záhrada

Realizácia: "úprava okolia chaty"

Popis: odstránenie štrkových obsypov, stabilizácia svahu popri schodoch a pod chatou suchým múrom z lomového kameňa, úprava terénu, výsadba okrasných rastlín, mulčovanie, výsev trávnika, vyčistenie a úprava jazera, iné drobné úpravy.

Súkromná záhrada Trstená

Záhrada pred

Záhrada pred realizáciou

Realizácia

Realizácia záhrady

Hotovo

Hotová záhrada

Realizácia: "výstavba okrasného prvku z prírodného kameňa + výsadba"

Popis: mechanické odburinenie, odvodnenie podložia, výstavba obvodového múrika z prírodného pieskovca metódou "nasucho", terénne úpravy vrámci prvku (modelácia), osadenie prírodného lomového kameňa, výsadba rastlín, úprava okolia po realizácii.


Súkromná záhrada Námestovo

Záhrada pred

Záhrada pred realizáciou

Realizácia

Realizácia záhrady

Hotovo

Hotová záhrada

Realizácia: "pokládka trávového koberca, sadovnícke úpravy"

Popis: chemické odburinenie, terénne úpravy a spracovanie pôvodného terénu, kopanie rýh pre rozvody automatického zavlažovacieho systému, pokládka plastových obrubníkov a úprava pôvodných okrajov záhonov, výsadba rastlín, oddelenie a mulčovanie výsadieb, štrkové obsypy, pokládka trávového koberca.

Súkromná záhrada Dolný Kubín

Záhrada pred

Záhrada pred realizáciou

Realizácia

Realizácia záhrady

Hotovo

Hotová záhrada

Realizácia: "na kľúč"

Popis: chemické odburinenie, terénne úpravy a modelácia terénu, výsadba rastlín, oddelenie a mulčovanie výsadieb, štrkové obsypy, výsev trávnika.


Súkromná záhrada Trstená

Záhrada pred

Záhrada pred realizáciou

Realizácia

Realizácia záhrady

Hotovo

Hotová záhrada

Realizácia: "na kľúč"

Popis: chemické odburinenie celého pozemku, terénne úpravy vrátane modelácie terénu a dodania zeminy, suchý oporný múrik, jazierko s potokom vrátane filtrácie, automatický zavlažovací systém, drevené prvky, fontána, výsadba rastlín vrátane mulčovania a oddelenia výsadieb, osvetlenie záhrady a fontány, založenie trávnika výsevom.

Súkromná záhrada Martin

Začiatok

Záhrada pred realizáciou

Realizácia

Realizácia záhrady

Hotovo

Hotová záhrada

Realizácia: "na kľúč"

Popis: realizácia okrasného jazera vrátane potoka s kaskádou, dodanie a inštalácia filtračného systému, dodanie a inštalácia automatického zavlažovacieho systému.


Súkromná záhrada Považská Bystrica

Realizácia: "na kľúč"
Popis: chemické odburinenie celého pozemku, terénne úpravy, stavebné úpravy (spevnené plochy zo zámkovej dlažby), jazierko s potokom a s filtráciou, automatizovaný zavlahový systém, výsadba rastlín, založenie trávnika položením "trávneho koberca".

Projekt

Realizácia

Hotovo


Súkromná záhrada Považská Bystrica

Realizácia: "na kľúč"
Popis: terénne úpravy, spevnené plochy zo zámkovej dlažby, oplotenie, automatizovaný zavlahový systém, sadovnícke úpravy so založením trávnika, vonkajšie osvetlenie.

Projekt

Realizácia

Hotovo


Súkromná záhrada v Žiari nad Hronom

Realizácia: "na kľúč"
Popis: terénne úpravy, stavebné úpravy: spevnené plochy zo zámkovej dlažby, oplotenie z bet. tvárnic Maclit, jazierko s filtráciou, automatizovaný závlahový systém, rybník s filtračným systémom, vodopád, peniace žriedlo z travertínu, výsadba rastlín, založenie trávnika položením "trávneho koberca",

Projekt

Realizácia

Detail "peniaceho žriedla"
Zmena za niekoľko dní

V závislosti od veľkosti pozemku a rozsahu terénnych, stavebných a sadovníckych úprav je menšia záhrada hotová za niekoľko dní, väčšia za dva až štyri týždne.
Začína to úpravou terénu, pokračuje stavebnými úpravami a končí výsadbou rastlín a založením trávnika.

Súkromná záhrada (okres L. Mikuláš)

Realizácia: "na kľúč"
Popis: terénne úpravy, chodníky a spevnené plochy zo zámkovej dlažby, automatizovaný závlahový systém, záhradný altán z prírodného kameňa, výsadba rastlín, založenie trávnika.

Úprava terénu

Stavebné práce

Hotovo


Ako sa "rodia" nové záhrady

Súkromná záhrada v okrese Ilava

Realizácia: "na kľúč"
Popis: terénne úpravy, stavebné úpravy (spevnené plochy zo zámkovej dlažby, oplotenie), automatizovaný závlahový systém, sadovnícke úpravy: jazierko s filtráciou, výsadba rastlín, založenie trávnika položením "trávneho koberca".

Pôvodný stav

Projekt

Realizácia

Realizácia

stavebné úpravy (chodníky, oporný múr, oplotenie), výkopy a montáž závlahy

Realizácia

sadovnícke práce, oddelenie výsadieb, jemná terénna modelácia, založenie trávnika - koberce

Hotovo
Mapa realizácii

Do roku 2010 viac než 300 projektov a realizácií záhrad a vodných prvkov.

načítava sa mapa realizácií