O spoločnosti RW ORAVA

Vznik a história

Spoločnosť RW ORAVA vznikla postupnou transformáciou podnikateľov – fyzických osôb cez družstvo rodinného typu až po súčasnú formu - spoločnosť s ručením obmedzeným.

V obore podnikáme od roku 1990 s využitím bohatých skúseností zakladajúcich členov z okrasného záhradníctva, krajinárstva, vodohospodárstva a stavebníctva , ktoré sú zárukou profesionality a kvalitných služieb vedúcich ku konečnej spokojnosti našich klientov.


Zameranie spoločnosti

Naša spoločnosť je zameraná na realizáciu okrasných záhrad a parkov vrátane vodných prvkov vo všetkých podobách (okrasné a kúpacie jazierka, potoky, vodopády, kaskády, fontány, vodné steny, vodné dekorácie, bazény) s pôsobnosťou v rámci celej SR, čiastočne ČR a PL (pozri mapu realizácií - dole).

Realizácie záhrad a parkov vykonávame formou "na kľúč", pričom s vlastnými kapacitami vykonávame:

  • projektovú činnosť, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku
  • terénne úpravy, dodanie kvalitnej zeminy
  • sadovnícke úpravy, výsadba okrasnej zelene, zakladanie trávnikov
  • hydromeliorácie, úpravy potokov, závlahy, odvodnenie
  • záhradné stavby, oplotenie, záhradné domčeky, prístrešky pre autá
  • vodné stavby, záhradné jazierka, kúpacie jazerá, bazény, fontány
  • spevnené plochy, chodníky, zo zámkovej dlažby, z prírodného kameňa
  • osvetlenie záhrad, rôzne doplnky pre záhradu

Pri realizácii vodných prvkov v záhrade, ako sú jazerá, potoky, vodopády, vodné kaskády a pod., kladieme maximálny dôraz na zachovanie ich prírodného charakteru, aby nepôsobili v záhrade umelo a neprirodzene. Aj to najmenšie záhradné jazierko je v našich realizáciách citlivo zakomponované do prostredia záhrady. Technologické zariadenia pre naše realizácie (čerpadlá, fontány, fólie, osvetlenie) používame výlučne od značkových firiem, čím je zaručená prvotriedna kvalita našich realizácií.


Obchod: veľkoobchod, maloobchod, e-obchod

Spoločnosť je zmluvným partnerom a importérom viacerých renomovaných značiek (Oase, Pontec, Lazur, ProJect, Hailea).

Dodávatelia

V rámci „jazierkového programu“ ponúkame kompletný sortiment produktov pre stavbu, údržbu a ošetrovanie záhradných jazierok (pozri E-obchod).


Prezentačné video spoločnosti


Mapa realizácii

Do roku 2010 viac než 300 projektov a realizácií záhrad a vodných prvkov.

Mapa realizácii