Plastové zatrávňovače

Plastové zatrávňovače sa používajú na spevnenie a ochranu trávnatých plôch zaťažovaných chôdzou, ľahšími dopravnými prostriedkami (bicyklami) alebo motorovými dopravnými prostriedkami. Najčastejšie sa jedná o parkoviská pre autá, príjazdové cesty k budovám, cyklochodníky, chodníky v parkoch, výbehy pre zvieratá, športové areály,

IceFree 4 Season

Zariadenie pre udržanie otvoru v ľade v záhradnom jazierku počas zimy. Umožňuje bezpečné prezimovanie rybiek a iných živočíchov v záhradnom jazierku. Atraktívna fontánová dekorácia počas letnej sezóny. Obohacuje vodu o kyslík, ktorý je zvlášť potrebný počas teplých letných mesiacov. Zariadenie

Trávnik v zatrávňovacich doskách

Zatrávňovacie dosky sú výbornou alternatívou zatrávnenia parkovacích, príjazdových a iných plôch, kde je obyčajné založenie trávnika neefektívne. Čo do nosnosti, majú porovnateľné parametre ako betónová dlažba (závisí na type zatrávňovacích dosiek). Oproti takzvanej betónovej Eko dlažbe majú však viacero predností:

UVC žiarivka v službách záhradného jazierka

UV – ultrafialové žiarenie je časť spektra slnečného žiarenia o vlnovej dĺžke 100 až 400 nm a predstavuje 5% z celého objemu elektromagnetického žiarenia slnka. UV žiarenie rozdeľujeme do troch skupín UVA žiarenie – dlhovlnné žiarenie s vlnovou dĺžkou 315

Kompostér – ekologický odpadkový kôš

Počas celej sezóny naša záhrada i kuchyňa produkuje biologicky odpad. Prečo by sme ho mali odvážať niekde na skládku. Veď vyzretý kompost je zdrojom humusu a mikroorganizmov. Miesto pre kompostér Kompostér umiestnime najčastejšie v odľahlom kúte záhrady, pod stromami, za

Jazierkový vysávač nie je filter

Jazierko v záhrade je umelo vytvorený ekosystém, ktorý si musí počas celého roka udržiavať biologickú rovnováhu. Je vystavené rôznym poveternostným vplyvom. V zime ho zviera ľad, v lete ho zas zužujú vysoké teploty. V jazierku musí byť neustále dostatok kyslíka.

Okysličovač aj rozmrazovač v jednom

V škole sme sa učili, že kyslík nemožno vidieť, zavoňať ani ochutnať, no keby ho zrazu nebolo, nikto z nás by nežil dlhšie ako niekoľko minút. Nachádza sa vo vzduchu, ktorý dýchame, ale tiež vo vode. V jazierku je dôležitý

Zatrávňovacia doska (dlažba) Eura Maxi

Zatrávňovacie dosky (zatrávňovacia dlažba alebo zatrávňovače) sú ideálnym riešením pri budovaní parkovísk, chodníkov v parkoch, na spevnenie okrajov ciest, brehov, výstavbu športových areálov, ihrísk, budovanie príjazdových ciest k domom a pod. Na rozdiel od betónovej dlažby umožňujú prirodzený priesak vody

Správne naštartovaná filtrácia – predpoklad čistého jazierka

Filtrácia jazierka má byť nielen správne nadimenzovaná, takpovediac „ušitá na mieru“, ale aj na začiatku každej sezóny správne naštartovaná. Tento krok je predpokladom toho, že jazierko bude počas sezóny čisté a zdravé. Filtráciu spravidla spúšťame, keď teplota vody v jazierku

Prečo mať po ruke testy na analýzu vody?

Kvalifikovane posúdiť kvalitu vody v jazierku je možné iba pomocou testov. Umožnia nám urobiť analýzu vody rýchlo, jednoducho a spoľahlivo. Na základe analýzy zistíme, čo sa v jazierku deje a ako mu môžeme pomôcť. V prípade, že sa spoliehame iba